Когато създаваш моменти

Захира желираща захар за конфитюри

Благодарение на минималното време за варене приготвяте бързо и здравословно конфитюри, като запазвате витамините и естествения цвят на плодовете и осигурявате максимален срок на годност!


Продуктите на Захира